Jak prodat expertní službu a nehmotný produkt

Prodej pro právníky, poradce, experty

 • Jste expert, právník, auditor, poradce?
 • Nabízíte nehmotný produkt?
 • Máte produkt, o kterém všichni klienti mluví, ale nikdo mu nerozumí (ESG, DEI, GDPR, ...)?
 • Jak klienta přesvědčit, že „to“ potřebuje řešit?

Po absolvování modulu budete umět:

 • Oslovit klienty jejich jazykem
 • Zaujmout je
 • Přitáhnout jejich pozornost k potenciálním rizikům neřešení situace
 • Získat obchod

Modul je určen pro:

 • Experty,
 • právníky a auditory,
 • poradce, a
 • všechny, kdo prodávají nehmotné a komplexní produkty a služby

Osnova modulu:

 • Jak si říct o reference
 • Jak tyto reference oslovit a navázat dialog
 • Jak ukázat hodnotu a vzbudit potřebu
 • Jak přesvědčit rozhodovatele
 • Jak uzavřít jednání

Modul je velmi interaktivní. Budete hodně pracovat v párech a skupinách.

Vytvoříte si svůj akční plán, jak oslovit nové kontakty a postupně se dopracovat k získání byznysu.

Napište si o více informací