Pro firmy a organizace

Jak vašim lidem pomoci k vyššímu výkonu

Investujete spoustu peněz do školení, ale bez velkých výsledků?

Hledáte cestu, jak nastavit vaše firemní vzdělávání tak, aby vzdělávání podporovalo vaše firemní cíle a dosahovalo vysoké míry návratnosti finanční investice?

Foto Brinkerhoff - Cesta učení

70% lidí ztratíme "na cestě"

Podle průzkumů uznávaného amerického odborníka Roberta Brinkerhoffa se 85% účastníků dobrého tréninku vrací do pracovního procesu s odhodláním nové poznatky, které se na tréninku naučili, v praxi vyzkoušet. Pouze 15% účastníků ale tyto nové poznatky používá po několika měsících. To znamená, že 70% účastníků odpadlo velmi brzy na cestě. Proč? Protože zjistili, že to nejde tak lehce, že se to občas nepodaří, nebo prostě proto, že byli zavaleni spoustou práce a bylo pro ně jednodušší vrátit se ke své rutině.

Pokud jsme schopni zvýšit procento "přenosu" nových poznatků do praxe z 15% na 85%, jaký vliv to asi má na návratnost finanční investice, kterou děláme do vzdělávání našich lidí?

 1. Musíme propojit firemní cíle a vzdělávání.
 2. Musíme vytvořit "cestu učení", tj. zajistit, abychom vytvořili podmínky pro přenos poznatků a naučených dovedností do praxe.

Začínám firemními cíli

Jak zvolit optimální školení a rozvoj vašich lidí pro dosažení vašich cílů? K tomu nám může hodně pomoci metoda Donalda Kirkpatricka, která propojuje školení a vzdělávání s klíčovými ukazateli výkonu, tzv. KPIs. 

Celý proces začíná firemními cíli a výkonovými ukazateli. Podle toho tvořím obsah i formu.  To, aby lidi trénink bavil, je pro mě důležitým prostředkem pro zapojení lidí, nikoli však cílem tréninku.

Cesta učení

Jak naplánovat cestu učení pro vaše lidi, aby to školení mělo hmatatelné přínosy. K tomu nám může hodně pomoci metoda Roberta Brinkerhoffa. Pomocí ní vytváříme podmínky, které pomáhají lidem používat, co se na školení naučili. 

Metoda Roberta Brinkerhoffa rozpracovává, co dělat s lidmi před školení, v jeho průběhu a hlavně po jejich návratu. 

e-learning jako řešení?

Dobrým řešením může být e-learning. Proč? Protože přináší výsledky!

Co se prodejci v e-learningu naučí?

Jak najít vhodného firemního zákazníka

Koho a jak v rámci této firmy oslovit

Jak ho přesvědčit

Jak mu pomoci dosáhnout vnitřního schválení

Jak obchod uzavřit

Jak postupovat a prezentovat ve výběrovém řízení

Co v e-learningu B2B prodeje najdete?

Video-návody

Praktické příklady a ukázky

Materiál ke čtení

Pracovní list pro přípravu jednání

Online test

Webinář

Možná zatím nemáte s e-learningem zkušenosti. Ale tento e-learning nejsou jen videa s moudrými myšlenkami a radami. Jsou tam i praktické ukázky s herci, materiál ke čtení, pracovní listy pro vaši vlastní přípravu a hlavně webináře. Webináře dovolují osobní virtuální kontakt v reálném čase, účastníci tak mohou na videokonferenci diskutovat s lektorem i mezi sebou navzájem o svých konkrétních případech a hledat řešení svých problémů. Lekce obsahují online testy, jejichž výsledky obdržíte.

B2B Prodejní akademie

B2B prodej pro pokročilé

 • Jsou vaši prodejci zkušení a potřebujete spíše "doladit" určité fáze prodeje či situace?
 • Je váš obor specifický a chcete pro své prodejce řešení z vašeho oboru?
 • Chcete vzdělávat vaše prodejce systematicky?
 • B2B Prodejní akademie umožní se zaměřit přesně tam, kam to potřebujete.
 • Modulární tréninky umožňují se flexibilně zaměřit na to, co daná skupina prodejců potřebuje k úspěšnému prodeji
 • Moduly jsou praktické - ŽÁDNÁ TEORETICKÁ VÝUKA
 • Moduly je možno dělat prezenčně i virtuálně.
Prodejní akademie

Moduly Prodejní akademie:

Nalezení potenciálního zákazníka

Kde hledat potenciálního zákazníka

Oslovení potenciálního zákazníka

Cold calling a jak na něj s minimem stresu

Zahájení jednání

Jak vzbudit zájem a důvěru. A zároveň si vybudovat silnou pozici.

Nalezení prodejního argumentu I, II

Nejlepší argumenty jsou ty, které nám řekne sám zákazník. Jak je najít? (2 moduly)

Přesvědčivá argumentace

Co činí prodejní argument neodolatelným? A jak jej použít?

Uzavření jednání

Jak uzavřít jednání, abych se dostal o krok dál k prodeji?

Time management v prodeji

Jak neztrácet čas s neperspektivními zákazníky? A jak se nenechat vlákat do výběrových řízení, kde jsou karty už rozdané?

Přesvědčení majitele rozpočtu

Jak přesvědčit toho, kdo rozhoduje o penězích?

Otázky a námitky

Co dělat, když se zákazník ptá? Co dělat, když namítá, když nám nevěří?

Vytvoření pocitu urgence

Co dělat, aby zákazník neodkládal rozhodnutí?

Vyjednávání I, II

Zákazník chce slevu, co teď? (2 moduly)

Prodejní prezentace

Prezentujeme několika rozhodovatelům. Jak strukturovat prezentaci a jak pracovat se skupinovou dynamikou?

Nabídka tréninků

Leadership

Leadership a management:

 • Akceptace změny
 • Strategické myšlení
 • Manažerské dovednosti
 • Vedení lidí
 • Time management
 • Kreativita a inovace
 • Pozitivní psychologie
 • Angažovanost
 • Syndrom vyhoření
 • Motivační workshop pro týmy
 • Zvládání stresu
 • Koučem sám sobě
 • Personal branding
Customer service 4

Zákaznické služby:

 • Budování vztahu se zákazníkem
 • Asertivita a konflikt v jednání se zákazníkem
 • Excelentní servis
 • Komunikace se zákazníkem

Potřebujete řešení šité na míru?

Potřebujete uspořádat kurz u vás ve firmě? Chcete jiný kurz, na míru vašim potřebám a současným znalostem problematiky? Navrhneme školení na míru Vašim požadavkům a potřebám. 

 • Obsah kurzu vždy přizpůsobím vaší firmě, požadavkům, oboru podnikání a konkurenci.
 • Odnesete si informace, které ihned uplatníte v praxi.
 • Vhodné zejména pro 6-14 účastníků. Dokážu ale i akce pro 100 lidí. 🙂

Koučink - "živý", telefonický i virtuální

Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušením sekyry.

Abraham Lincoln

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Koučink je proces, kdy kouč pomáhá najít klientovi jeho vlastní cestu. Klade mu otázky, vyzývá ho, aby se na svůj problém, život či kariéru podíval z jiného úhlu. Pomocí různých technik a metod kouč klientovi pomáhá najít jeho vlastní i jeho vlastní řešení, které v sobě odráží osobnost a hodnoty klienta.

Executive koučink

 • Jste manažer, cítíte se na křižovatce?
 • Cítíte se vyhořelý?
 • Vedete lidi a chcete s nimi jinak komunikovat, jinak je motivovat?

Business koučink

 • Řídíte vlastní byznys?
 • Chcete jej předat v rámci rodiny?
 • Hledáte manažera, který by váš podnik řídil?

Životní koučink

 • Procházíte změnami v životě - v práci či v rodině?
 • Nevíte kudy kam?
 • Potřebujete to s někým probrat?

Koučink pro firmy

team coaching

Situace:

 • Nedostatek talentů na trhu, rozvoj stávajících zaměstnanců
 • Malá nebo rychle se rozvíjející firma podpoří své manažery
 • Potřeba ovlivnit chování manažera nebo zaměstnance v krátké době
 • Během organizačních změn kouč pomůže s adaptací a změnou obsahu odpovědností
 • Změny v obsahu odpovědností klíčových osob
 • Rozvíjení „měkkých“ dovedností cenných technických expertů
 • Podpora pro budoucí vůdce nebo vrcholové manažery
 • Vztahy mezi společníky
 • Nástupnictví v rodinné firmě
Coaching Success benefits

Benefity:

 • Zlepšení produktivity, kvality, zisku
 • Vyšší uspokojení a angažovanost zaměstnanců
 • Získání vhodného procesu pro rozvoj zaměstnanců
 • Pomoc zaměstnancům vyřešit i personální záležitosti, které by jinak mohly ovlivnit jejich výkony
 • Podpora nově povýšených manažerů, aby lépe zvládli své nové odpovědnosti

Koučink pro jednotlivce

Koučink situace

Situace:

 • Rozvoj vlastního potenciálu (kariéra)
 • Mezilidské vztahy v práci i v soukromí
 • Rozvoj dovedností při řízení konfliktů
 • Rozvoj dovedností potřebných pro řízení a rozvíjení ostatních
 • Rozvoj strategičtější perspektivy
 • Rozvoj nových dovedností z titulu změny rolí
 • Zdraví, rodina, děti, partneři
 • Vlastník firmy a s tím související problémy
 • Syndrom vyhoření
success coaching

Benefity:

 • Naučíte se řešit sám/a vlastní problémy
 • Získáte lepší manažerské a mezilidské dovednosti
 • Získáte lepší vztahy s kolegy
 • Naučíte se, jak identifikovat potřeby vlastního rozvoje a jak tyto potřeby naplnit
 • Získáte vyšší sebedůvěru
 • Budete efektivnější a asertivní při jednání s ostatními
 • Uvidíte nové perspektivy
 • Budete se lépe vyrovnávat se změnou
 • Dosáhnete lepší rovnováhy mezi prací a osobním životem
 • Snížíte úroveň svého stresu

Vyzkoušejte si koučink bez rizika.

 • Kouč může být špatný nebo dobrý nebo výjimečný.
 • S koučem si musíte lidsky „sednout“, aby byl koučink úspěšný.
 • Zároveň musíte mít ke kouči důvěru, že vás zavede tam, kam potřebujete.
 • Vyzkoušejte si to a sjednejte si  1. schůzku.
 • Když se vám to nebude líbit, nemusíte ji platit.