Jak jednat asertivně

Asertivní jednání vede efektivně k řešení situace přístupem "Já jsem OK, ty jsi OK"

Naučte se mile a asertivně vést jednání, zvládnout manipulativní jednání a stát si za svým, a při tom respektovat názory druhých.

Jak vám kurz pomůže:

  • budete znát svá asertivní práva i povinnosti
  • budete umět rozpoznat manipulaci - v jednání druhých i ve svém vlastním
  • budete zvládat reakci na manipulativní jednání
  • budete umět stát si za svým a přitom respektovat názory druhých

Osnova kurzu:

  • poznání, proč a jak lidé manipulují
  • základní asertivní práva a povinnosti
  • nácvik asertivního jednání v konkrétních situacích

V rámci tohoto tréninku účastníci pracují v párech a týmech. Vytvoří si svůj vlastní akční plán, jak používat tyto dovednosti v reálném životě.

Napište si o více informací