Jak komunikovat ve firmě

Efektivní komunikace s kolegy je základem úspěchu

Komunikace mezi odděleními a týmy ve firmě je nesmírně důležitá. Různí lidé komunikují různě a to přináší nedorozumění a problémy. Naučte své lidi efektivně sdělit to, co potřebují a slyšet a vidět, co jim komunikují ostatní.

Jak vám kurz pomůže:

 • budete umět komunikovat tak, aby vám druzí rozuměli
 • budete rozumět druhým, co říkají, myslí a cítí, i to, co neřekli
 • budete klást otázky tak, abyste se dozvěděli, co potřebujete
 • budete umět zvládnout negativní námitky
 • budete komunikovat s každým podle toho, jaký je

Osnova kurzu:

 • dvě úrovně komunikace
 • fakta vs. domněnky a předpoklady
 • naslouchání
 • kladení otázek
 • potvrzování
 • zvládání námitek
 • základy typologie osobnosti a její využití pro komunikaci

Napište si o více informací