Jak prodat firemním zákazníkům

Základy B2B prodeje

„Klíčem není zavolat tomu, kdo rozhoduje. Klíčem je, aby ten, co rozhoduje, zavolal vám.“ (Jeffrey Gitomer)

Jak vám kurz pomůže:

 • budete umět se na prodejní schůzku připravit
 • budete umět najít toho, co rozhoduje, otevřít k němu dveře a přesvědčit jej
 • budete umět schůzku zahájit
 • budete umět zjistit potřeby zákazníka
 • budete se zákazníkem najít, jaké řešení je pro něj nejlepší
 • budete budovat dlouhodobý vztah se zákazníkem

Osnova kurzu:

 • zopakování základních prodejních dovedností
 • komunikace/prodej na racionální a emocionální úrovni
 • zvládání námitek
 • vyhledávání nových zákazníků v 21. století a využití sociálních sítí
 • prioritizace společností
 • jak být jiný než konkurence
 • prodej napříč organizací zákazníka - navazování a udržování kontaktů
 • analýza situace a nalezení problému
 • možnosti řešení problému - "maximalizace koláče"
 • řešení problému a návratnost investice zákazníka
 • správný prodej, očekávání zákazníka a jeho spokojenost
 • minimalizace rizik
 • rozhodnutí - kritéria, role a motivace účastníků rozhodovacího procesu
 • implementace a dosažení cílů zákazníka
 • "Ne" jako jedna z úspěšných prodejních strategií
 • osobní integrita a dlouhodobý horizont - klíč k úspěchu

V rámci tohoto tréninku účastníci opakovaně prodávají ve dvojicích a dostávají zpětnou vazbu na svůj výkon.

Napište si o více informací