Jak prodávat, argumentovat a předcházet námitkám

Jak prodávat, argumentovat a předcházet námitkám

Jak vám kurz pomůže:

  • budete umět klást otázky
  • budete umět zvládat námitky
  • budete umět předcházet námitkám

Osnova kurzu:

  • Otázky otevřené a uzavřené
  • Otázky hypotetické, analytické a emocionální
  • Otázky zaměřené na situaci, na problém a dopad problému
  • Otázky zaměřené na zjištění potřeb zákazníka
  • Otázky zaměřené na zjištění motivace zákazníka

V rámci tohoto tréninku účastníci opakovaně prodávají ve dvojicích a dostávají zpětnou vazbu na svůj výkon.

Napište si o více informací