Jak vyjednávat se silnějším oponentem

Vyjednávání v B2B prodeji

Při prodeji nás zákazník často tlačí do pozice outsidera. Nenechte se tam zatlačit. Naučte se reagovat na triky ve vyjednávání. Naučte se pravidla a fáze efektivního vyjednávání, naučte se najít společné řešení. Prodáte za oboustranně přijatelných podmínek a navážete dlouhodobý vztah.

Jak vám kurz pomůže:

 • budete umět se na vyjednávání připravit
 • budete umět zahájit vyjednávání a pevným hlasem sdělit co nabízíte a co za to požadujete
 • budete umět zjistit priority oponenta
 • budete umět nabídnout oponentovi ty "pravé" ústupky
 • budete umět dosáhnout nejlepší možné dohody

Základem úspěchu je to, že přistupuji k zákazníkovi jako k sobě rovnému. On není o nic víc ani o nic méně než já.

Osnova kurzu:

 • příprava na vyjednávání, hranice, BATNA
 • asertivní postoj - Já jsem OK, ty jsi OK
 • otevření hry
 • důvěra a otevřenost
 • fair play ve vyjednávání a triky, které lidé požívají
 • hledání zájmů obou stran
 • společné řešení
 • závěr vyjednávání a dosažení dohody

V rámci tohoto tréninku účastníci opakovaně vyjednávají ve dvojicích a skupinkách a dostávají zpětnou vazbu na svůj výkon.

Napište si o více informací