Jak vyjednávat

Vyjednávání v B2B prodeji

Vyjednáváme neustále a se všemi. Naučte se pravidla a fáze efektivního vyjednávání, naučte se najít společné řešení. Naučte se reagovat na triky ve vyjednávání. Oboustranně výhodné podmínky a dohody budou výsledkem.

Jak vám kurz pomůže:

 • budete umět se na vyjednávání připravit
 • budete umět zahájit vyjednávání
 • budete umět zjistit priority oponenta
 • budete umět nabídnout oponentovi ty "pravé" ústupky
 • budete umět dosáhnout nejlepší možné dohody

POKUD PŘISTUPUJETE K JEDNACÍMU STOLU S TÍM, ŽE MÁTE PRAVDU A NEZNÁTE NIC JINÉHO NEŽ SVOU PRAVDU A TAK TO JE, NEDOSÁHNETE NIČEHO. (Harri Holkeri)

Osnova kurzu:

 • příprava na vyjednávání, hranice, BATNA
 • otevření hry
 • důvěra a otevřenost
 • fair play ve vyjednávání
 • hledání zájmů obou stran
 • společné řešení
 • triky ve vyjednávání a jak na ně reagovat
 • závěr vyjednávání a dosažení dohody

V rámci tohoto tréninku účastníci opakovaně vyjednávají ve dvojicích a skupinkách a dostávají zpětnou vazbu na svůj výkon.

Napište si o více informací