Komunikace se zákazníkem

Zákazník platí naše mzdy, proto se o něj musíme starat

Komunikace se zákazníkem je klíčová pro spokojenost zákazníka. Naučte se komunikovat tak, aby byl zákazník i firma spokojeni.

Jak vám kurz pomůže:

 • budete mít pozitivní přístup k zákazníkům
 • převezmete zodpovědnost za komunikaci
 • budete vyřizovat požadavky zákazníků asertivně, tj. budete umět najít řešení vedoucí ke spokojenosti zákazníka i firmy
 • budete zvládat i vypjaté situace

Osnova kurzu:

Tomuto workshopu předchází zmapování situace, která identifikuje nejčastější problémy a určí, zda je potřeba zaměřit se na úroveň postoje k zákazníkům či na úroveň jednání v určitých situacích.

 • poznání a uvědomění si perpektivy zákazníka
 • základy vztahu a jak jej budovat
 • neverbální komunikace pro pokročilé
 • základy asertivity a zvládání konfliktu

V rámci tohoto tréninku účastníci pracují v párech a týmech. Vytvoří si svůj vlastní akční plán, jak používat tyto dovednosti v reálném životě.

Pro koho je kurz vhodný:

 • pro pracovníky všech oddělení, které mají na starost kontakt se zákazníky (reklamační a servisní oddělení, recepce, personál hotelů a zdravotnických zařízení, úřady, ...)
 • manažery oddělení, jejichž týmy mají na starost kontakt se zákazníky
 • manažery prodejních týmů

Napište si o více informací