Jak prezentovat přesvědčivě

Všichni prodáváme. Svůj nápad, svou práci, výsledky. Naučte se techniky, jak maximalizovat dopad vaší prezentace. Naučte se elegantně odpovídat na kritické komentáře.

Jak vám kurz pomůže:

 • budete umět strukturovat prezentaci tak, aby měla maximální dopad na posluchače
 • budete znát fáze přípravy prezentace a budete je umět využít pro dosažení výsledků
 • budete mít mnohem efektivnější a sebevědomější řeč těla, kterou dokážete zvýraznit svá slova
 • budete umět lépe pracovat s hlasem
 • budete umět zvládnout trému a stres

Osnova kurzu:

 • fáze prezentace a její přípravy
 • úvod prezentace = klíč k úspěchu
 • zvládání stresu
 • gestika - řeč rukou
 • prezentace, prezentace, prezentace, ...
 • práce s hlasem
 • dialog s publikem
 • zvládání obtížných situací při prezentaci
 • prezentace, prezentace, prezentace, ...

V rámci tohoto tréninku účastníci opakovaně prezentují a srovnávají své poznatky z prezentace se zpětnou vazbou od ostatních účastníků, od lektora a s videozáznamem vlastního vystoupení.

Napište si o více informací