Základy komunikace

Každý dům potřebuje pevné základy

„Nelze nekomunikovat.“

Vše, co děláte, co říkáte, jak se tváříte, jak stojíte, je komunikace.

Naučte se efektivně sdělit to, co potřebujete a slyšet a vidět, co vám komunikují ostatní. 

Jak vám kurz pomůže:

 • budete umět komunikovat tak, aby vám druzí rozuměli
 • budete rozumět druhým, co říkají, myslí a cítí
 • budete rozumět druhým, co vůbec neřekli
 • budete umět klást otázky tak, aby se dozvěděli, co potřebujete
 • budete umět zvládnout negativní námitky
 • budete umět komunikovat s každým podle toho, jaký je 

Osnova kurzu:

 • proč si lidé někdy nerozumí?
 • dvě úrovně komunikace
 • fakta vs. domněnky a předpoklady
 • naslouchání
 • kladení otázek
 • potvrzování
 • zvládání námitek
 • základy typologie osobnosti a její využití pro komunikaci

Pro koho je kurz vhodný:

 • pro každého, kdo potřebuje efektivně komunikovat
 • pro týmy spolupracovníků
 • pro manažery
 • pro obchodníky

Napište si o více informací