Zavádění změny:

Změna je jediná konstanta současné doby. 🙂

Změna ve firmě je dnes konstantní prvek. Naučte se, jak se změnou pracovat, proč se lidé změnám brání a co potřebujete k úspěšnému zavedení změny.

Jak vám kurz pomůže:

  • budete rozumět skupinové dynamice
  • budete vědět, co je zapotřebí k zavedení změny
  • budete umět provést jednotlivé potřebné kroky
  • budete znát hlavní rizika a překážky a budete je umět minimalizovat
    budete umět změnu komunikovat

Osnova kurzu:

  • VUCA svět (volatilní, nejistý, komplexní a nejednoznačný)
  • křivka Kübler-Rossové
  • pomoc a podpora při zvládání jednotlivých fází zavádění změny

V rámci tohoto kurzu účastníci sdílejí vlastní zkušenosti a v rámci menších skupinek pracují postupnými kroky na vytvoření osobního akčního plánu pro každého z nich. 

Pro koho je kurz vhodný:

  • pro všechny, kdo v organizaci zavádějí změny a chtějí, aby jejich změny byly přijímány.

Napište si o více informací