Jak dát zpětnou vazbu

Zpětná vazba je základním kamenem vedení lidí

Efektivní zpětná vazba je základní nástroj pro řízení lidí. Naučte se pochválit i konstruktivně kritizovat, naučte se přijmout zpětnou vazbu. Naučte se pomocí zpětné vazby řídit výkon svých lidí.

Jak vám kurz pomůže:

  • budete umět pochválit
  • budete umět poskytnout konstruktivní kritiku
  • budete umět poskytnout vyváženou rozvojovou zpětnou vazbu
  • budete umět přizpůsobit styl zpětné vazby povaze příjemce a dané situaci 

Osnova kurzu:

  • zásady zpětné vazby
  • fáze zpětné vazby
  • fakta, domněnky a co dál?
  • procvičování zpětné vazby v konkrétních situacích

V rámci tohoto tréninku účastníci pracují v párech a týmech. Vytvoří si svůj vlastní akční plán, jak používat tyto dovednosti v reálném životě.

Napište si o více informací