JAK TRÉNOVAT – online nebo offline? Co to je blended?

Pojďme se podívat, jaké jsou základní formy vzdělávání.

Offline = prezenční forma

Lektor i studenti se osobně scházejí v určitý čas na určitém místě. 

Výhody:

 • Osobní kontakt
 • Méně rušivých prvků

Nevýhody:

 • Logistika + náklady
 • Díky výše uvedeným faktorům se vyplatí udělat nejkratší blok jako celodenní, někdy půldenní. To omezuje přenos do praxe.

Online samostudium

Lektor nahraje video, studenti se dívají na video dle vlastních časových možností. Může být doprovázeno materiály ke stažení a online testy.

Výhody:

 • Časová flexibilita – každý student studuje podle svých časových možností
 • Cena
 • Velmi efektivní zadávání domácích úkolů

Nevýhody

 • Absence dialogu
 • Potřeba soustředění a disciplíny na straně studentů

Online seminář

Lektor i studenti se schází ve stejný čas na virtuální schůzce na Zoom, MS Teams, Google meet nebo jiných platformách.

Výhody

 • Materiál jde rozdělit do krátkých bloků (např. 1 nebo 2 hodiny) (bite-size learning)
 • Tyto bloky mohou být propojeny domácími úkoly a procvičováním v praxi
 • Online prostředí umožňuje velmi dynamické vedení lekce, rozdělování do menších skupin, individuální či společnou práci na společném projektu, atd
 • To je velmi efektivní pro přenos do praxe, tj. studenti si v praxi zkoušejí každý krok, který se naučili. 

Nevýhody

 • Aby tato forma byla efektivní, vyžaduje lektora zkušeného ve vedení výuky touto formou
 • Nedůvěra na straně studentů i manažerů, vyplývající z předchozích negativních zkušeností
 • Snadné rozptylování pozornosti studentů rušivými vlivy, potřeba disciplíny
 • Potřeba zvládnout ovládání nástrojů lektorem i studenty

Blended

Propojení výše uvedených tří forem

Výhody

 • Nejefektivnější z hlediska investice časové i finanční
 • Propojuje výhody jednotlivých forem

Nevýhody

 • Žádné

Hybridní

Část studentů se schází v daný čas v místnosti, část studentů se připojuje online každý ze svého počítače. Lektor může být fyzicky se studenty nebo u svého počítače.

Výhody

 • Přináší možnost se fyzicky setkat těm, kteří se mohou dostavit na místo a přitom se online připojit i těm, kteří na místo přijít nemohou

Nevýhody

 • Má-li být efektivní, je organizačně i technicky nejnáročnější
 • Pokud se lektor připojuje online, je potřeba na místě fyzického setkání mít instruovaného koordinátora/facilitátora

Existují různé výzkumy s různými výsledky. Zřejmě proto že je těžké srovnávat srovnatelnou kvalitu (dobrý online vs dobrý offline).

Většinou se ale shodují na tom, že nejlepší metodou je blended přístup. 

Můj blended přístup uvidíte ve videu:


Čtěte dále:
Jaká je role technologie a moderních nástrojů ve vašich prodejních trénincích?
Zpátky na často kladené otázky

Kontaktujte mě:

Mailem
Domluvme si hovor (telefonní nebo video)

Martin Bednář / Akcelerace B2B prodeje / Prodávat lze férově i úspěšně najednou. / Naučím vás to, vás, vaše lidi, vaši firmu! ☺
 • 3 checklisty pro úspěšný a profesionální prodej

  Prodávejte jako profík, spojte svou intuici se zkušeností těch nejlepších. Získejte jednoduchý nástroj, který vám pomůže se připravit na prodejní schůzku.

 • Kategorie
 • Apple podcasts
 • Poslouchejte na Google Podcasts
 • YouTube sledujte na
 • Calendly 2