Co dělat, aby si lidé pamatovali?

Chcete, aby si lidé po návratu ze školení pamatovali a používali to, co se naučili? Hledáte cestu, jak nastavit vaše firemní vzdělávání tak, aby vzdělávání podporovalo vaše firemní cíle a dosahovalo vysoké míry návratnosti finanční investice?

V tomto videu si řekneme, jak naplánovat cestu učení pro vaše lidi, aby to školení mělo hmatatelné přínosy. K tomu nám může hodně pomoci metoda Roberta Brinkerhoffa, která rozpracovává co je potřeba udělat před, v průběhu a po školení.

Podle Brinkerhofa má cesta učení ve firemním kontextu 4 kroky.

1. Motivace

V prvním kroku připravuji své lidi na to, že se vydávají na nějakou cestu a motivuji je pro to, aby po ní šli, a aby po ní šli se zájmem. Musím jim vysvětlit proč chci, aby po této cestě šli, a co to přinese jim. K tomu mám řadu nástrojů od pohovoru s nadřízeným přes stanovení plánu rozvoje po různá motivační videa, brainstormingy a přípravné schůzky (tzv kick-off meetingy).

2. Předání znalostí a vědomostí

Ve druhém kroku buduji základnu vědomostí a dovedností. Je důležité, aby účastníci rozuměli tomu, co dělají, uměli to udělat a dokázali to potom použít v praxi. K tomu mám zase velký výběr nástrojů – od sdílení zkušeností s kolegy přes čtení, rozhovor s expertem, e-learning, výuková videa, různé případové studie atd.

3. Procvičování

Ve třetím kroku si účastníci procvičují a upevňují své znalosti a dovednosti. Protože pouze pravidelné používání naučených technik v praxi mi zajistí, že lidé začnou tyto techniky používat. K tomu mám zase velkou řadu nástrojů od tzv. on-the-job koučinku přes mentoring, koučování kolegy kolegou po hodnocení výkonu člověkem samým, kolegou nebo nadřízeným.

4. Výsledky

Ve čtvrtém kroku se zaměřuji na výsledky. Hledám spojitost mezi procesem učení a výsledky jak u jednotlivých lidí, tak u celé skupiny. Zjišťuji, jak dále rozvíjet dané lidi, a jak upravit cestu učení pro další účastníky, aby příště tento proces přinesl ještě lepší výsledky.

Pokud se chcete dozvědět více, jak využít vzdělávání ve vaší firmě pro dosahování vašich klíčových cílů, zanechte mi kontakt. Pokud vám video přišlo užitečné, lajkujte a sdílejte s kolegy.

Chcete v prodeji systematicky vzdělávat sebe nebo svůj tým?

Martin Bednář
Martin Bednář, lektor, kouč konzultant. Celý (dospělý) život se živím prodejem. Věřím, že prodávat lze férově i úspěšně najednou. Naučím vás to! ☺
  • Profesionální příprava na prodejní schůzku

    Stáhněte si 3 checklisty pro přípravu na prodejní schůzku:
    1. zahájení schůzky,
    2. uzavření jednání,
    3. vyjednávání.

  • Kategorie