#41 Jak vést a rozvíjet prodejce – Kovid, mileniálové a inovace – Bob Kartous

Vedete prodejce, vedete lidi?
Jak bude vypadat byznys po kovidu?
Jak vzdělávat a rozvíjet lidi?

Inovace není nová technologie, to je změna myšlení. Více o tom, jak spolu souvisí inovace a rozvoj lidí a rozvoj celé společnosti, o tom se dozvíme více od Boba Kartouse.

Bob Kartous je ředitelem Pražského inovačního institutu a již léta se zabývá vzděláváním a inovacemi.


Klíčové body:

3:10 – Pražský inovační institut podporuje inovace ve třech oblastech: vzdělávání, inovace v podnikání a v městském rozvoji
4:30 – Bob napsal knihu No Future s podtitulem “Vezeme děti na parním válci do 21. století?”
7:20 – adaptace je přizpůsobení na nové podmínky, akomodace je když změny využiji a udělám zisk
8:20 – progresivní vzdělávání umožňuje žákům, aby si sami volili cestu poznání, to udržuje míru motivace
9:20 – v byznysu a prodeji lidé sami mají možnost hledat cestu, přinášet do firmy nové postupy, jak dosahovat cílů efektivněji
10:00 – změna po odeznění pandemie koronaviru bude pravděpodobně trvalá
11:00 – změna postihne komunikaci, ale i velikost kancelářských prostor
12:00 – řada služeb, zejména poskytovaných elektronicky, si udrží objemy poskytované v období koronaviru
13:20 – vidím rizika ve způsobu trávení volného času, to bude mít vliv na ekonomiku, např na provozovatele kin a společenských akcí
14:30 – pandemie ovlivní zvyky lidí ohledně sdružování se
15:00 – dopad to bude mít zřejmě i na dopravu, zejména leteckou
16:00 – hodně se rozšíří svobodný přístup – pracuj odkudkoli, pokud plníš úkoly
17:00 – toto má ale hranice dané nedůvěrou, zvlášť ve velkých korporacích
17:45 – i ty velké korporace ale nyní zjišťují, že to jde, ušetří část nákladů
18:30 – tento princip máme i v Pražském inovačním institutu
19:15 – lidé si pak ale musí uvědomit, že čas se nedělí jasně na pracovní a soukromý, že se mnohem více prolíná
20:40 – pro mladou generaci jsou digitální technologie přirozenou součástí jejich ekosystému života
21:30 – digitální prostor pro ně přináší uspokojení i velmi niterných potřeb
22:20 – sociální sítě jsou digitální narkotikum
23:30 – mladí lidé mají velmi rozdílná očekávání poměru práce a odměny než lidé, kteří je zaměstnávají
25:05 – fenomén “snowflakes” – mladí lidé snaží být unikátní, ale jsou zranitelní, jsou vystaveni rozhodovací paralýze
26:20 – rozhodovací paralýza vzniká množstvím možností, které v dnešní společnosti máme
30:30 – sociální kontakt lze např. rozvíjet i tím, že se lidé podívají na stejný film a pak si o něm povídají
32:30 – spousta firem zrušila vzdělávání zaměstnanců bez náhrady, pouze některé přešly do online prostředí, jejich podíl se ale bude zvyšovat
35:00 – pokud pracujeme s motivací člověka, elearning může být plnohodnotnou alternativou, důležité jsou gamifikační prvky a použití v praxi
37:12 – pokud si člověk myslí, že už se nepotřebuje vzdělávat, je otázka, na čem tento názor staví, zda to není sebeklam
38:10 – žijeme v době, kdy seberozvoj nekončí, vzdělávání nekončí školou
39:00 – nejdůležitější období z hlediska vzdělávání je ještě před nástupem dětí do školy
40:00 – škola nepředává dostatečně dětem postoj, že vzdělávání školou nekončí
43:00 – pokud firma chce po středním managementu, aby se dále rozvíjel, musí mít příklad, vzor. Stejně tak, pokud rodič nejde příkladem dítěti, tak to nefunguje.
45:40 – mzda není jediným motivátorem
46:40 – škola je podobná jakékoliv jiné organizaci/firmě
47:30 – škola má i důležitou společenskou roli
49:10 – nadřízený potřebuje rozvíjet týmovost a přinášet nové trendy a poznatky, i vzdělávání je týmová práce
51:30 – základní rolí nadřízeného je rozvíjet podřízené
53:00 – mileniálové často upřednostňují prožívat spokojený život než si odříkat, a to je v podstatě dobře
57:20 – inovace není technologie, inovace je změna myšlení

Chcete prodat více firemním zákazníkům?

Potřebujete oslovit nové zákazníky?
Hledáte „refresher“ pro vaše prodejce?

Pojďme spolu najít ty neodolatelné prodejní argumenty.
Pojďme přejít do prodeje 21. století.

Přihlaste se na
online vzdělávací program Akcelerace B2B prodeje.

Martin Bednář
Martin Bednář / Akcelerace B2B prodeje / Prodávat lze férově i úspěšně najednou. / Naučím vás to, vás, vaše lidi, vaši firmu! ☺
  • 3 checklisty pro úspěšný a profesionální prodej

    Prodávejte jako profík, spojte svou intuici se zkušeností těch nejlepších. Získejte jednoduchý nástroj, který vám pomůže se připravit na prodejní schůzku.

  • Kategorie
  • Apple podcasts
  • Poslouchejte na Google Podcasts
  • YouTube sledujte na
  • Calendly 2