Jak prodat produktovou prezentací? 

Offline i online

🚀 Jak prodat produktovou prezentací? Zapomeňte na slovo PREZENTACE. A nahraďte ji slovem DIALOG. 🗣️

Prezentačním monologem ještě nikdo nic neprodal. Pokud chceme prodat, potřebujeme navázat se zákazníkem dialog. A to i při prezentaci. 🤝

🗣️ Jak na to? Zde je několik tipů, které vám mohou pomoci:

1️⃣ Přivítání a osobní přístup: Už při vstupu lidí do místnosti vytvořte dialog. Pozdravte se s každým, představte se a dodatečně přidejte něco osobního. 🤝👋

2️⃣ Zjištění potřeb: Během dialogu zjistěte, proč lidé přišli a co je nejvíce zajímá. Ptáte se, co si chtějí odnést a jak chtějí váš produkt nebo službu použít. 🧐

3️⃣ Zapojení účastníků: Průběžně zapojujte účastníky do komunikace. Ptejte se, jak vidí situaci, jaké vidí překážky a co by mohlo pomoci. 💬

4️⃣ Závěr a akce: Na závěr se ptáte, co si účastníci odnášejí a co hodlají dělat. Jaké vidí překážky a jak můžete pomoci? 📋

Jak udržet pozornost účastníků online produktové prezentace? 💻 V online prostředí se mnohem hůře buduje osobní vztah. Prakticky nefunguje oční kontakt. 👀 A pro účastníky je mnohem snažší “poslouchat na půl ucha 👂 ” a v průběhu online prezentace se v jiném okně věnovat mailům 📩 nebo jiné činnosti.

Účastníci jsou pak ponořeni do svých aktivit, nepřemýšlejí o produktu, který je prezentován a nereagují na otázky. Tím veškeré informace “stékají jako po pláštěnce” a málokterá ulpí v jejich mysli. V lepším případě jsou schopni zopakovat poslední 1-2 věty, smysl ale uniká. Pokud tedy cílem bylo, aby účastník začal uvažovat o výhodách prezentovaného produktu v kontextu vlastního života nebo práce, tak to se neděje.

Klíčem k řešení je – i v online prostředí vtáhnout účastníky do hry a zahájit s nimi dialog. Základní pravidlo je: NESMÍM MLUVIT VÍCE NEŽ 2 MINUTY V KUSE!
Ano, mluvím maximálně 2 minuty, pak musím přehodit aktivitu na účastníky, nebo na některého z nich. Zdá se to nemožné. Pokud položím dotaz, typicky na něj nikdo neodpoví. Co tedy? 

👉 Při online prezentaci je obvyklé účastníky “vyvolávat” jménem (což si s nimi potřebuji na začátku odsouhlasit, aby nebyli zaskočeni).
Dále mám k dispozici: 
👉 Chat
👉 Polls (ankety)
👉 Whiteboard
👉 Breakout rooms
Potřebuji tedy informace, potřebné ke změně jednání zákazníka/účastníka, rozdělit do krátkých bloků. A potřebuji mít svou prezentaci připravenou ve stromové struktuře – zpětnou vazbou od účastníků volím další krok. A těch kroků mám několik variant. Když to udělám dobře, účastníci vždy v krátké době dostanou poutavou formou přesně ty informace, pro které si přišli a které potřebovali k dalšímu rozhodování.

To je situace, kterou jsem nedávno řešil pro jednu FMCG firmu. Potřebovali jsme naučit jejich obchodníky a interní trenéry prodeje, aby dokázali přitáhnout a udržet pozornost účastníků prezentace.

Jak jsme na to šli? Jaké nástroje jsme učili obchodníky a jejich trenéry? Je to popsáno v příloze. https://lnkd.in/ew4sgpQf
Po dobrých zkušenostech jsme trénink rozšířili i na další země a protrénovali interní prodejní trenéry ve většině evropských zemí a pokračujeme mimo Evropu – v Tunisku 🌴, Malajsii a dále.

Čtěte dále:
Jak rozvíjet obchodníky? Jak jim pomoct plnit cíle?
Zpátky na často kladené otázky

Kontaktujte mě:
Mailem
Domluvme si hovor (telefonní nebo video)

Martin Bednář / Akcelerace B2B prodeje / Prodávat lze férově i úspěšně najednou. / Naučím vás to, vás, vaše lidi, vaši firmu! ☺
  • 3 checklisty pro úspěšný a profesionální prodej

    Prodávejte jako profík, spojte svou intuici se zkušeností těch nejlepších. Získejte jednoduchý nástroj, který vám pomůže se připravit na prodejní schůzku.

  • Kategorie
  • Apple podcasts
  • Poslouchejte na Google Podcasts
  • YouTube sledujte na
  • Calendly 2